מכרז מס' 6/2019 יעוץ, ליווי וכתיבת מכרזים

מועד הגשת הצעות הוארך לתאריך 12.5.19

לצפיה בתשובות לשאלות הבהרה לחצו כאן