מכרז פומבי 06/2020 מכרז פומבי לרכישת ציוד משרדי כללי למוסדות המועצה