מכרז פומבי מס' 66/21: לתפקיד עו"ס משפחה בתחומי מוגבלויות, שיקום וחינוך מיוחד