מכרז 67/2016 בקשה להגשת הצעת מחיר למתן שירותי מיפוי ומדידות בתחומי היישוב חריש