הזמנה להציע הצעה למתן שירותי הקמה וניהול "האב"(מתחם עבודה משותף) קליקה מס' 7/19