מכרז פנימי/פומבי מספר: 84/21 לתפקיד מנהל/ת מחלקת הכנסות ומנהל/ת ארנונה