מכרז פומבי מס' 99/22 לתפקיד מזכיר/ה בישיבה תיכונית