מכרז פומבי מס' 118/2024 למתן שירותי חשבות שכר וניהול משאבי אנוש בעיריית חריש