קול קורא מס' 310/21: בקשה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי קידום אסטרטגיות במדיות דיגיטליות למועצה המקומית חריש