מכרז מס' 33/18 למתן שירותי ניהול ופיקוח על עבודות במרקם הוותיק במועצה מקומית חריש