מכרז פומבי מס' 126/23 למתן שירותי תחזוקה, שדרוג, רכישה, העתקה והקמה של מתקני מיזוג אוויר