מכרז מס' 38/2017 לביצוע עבודות גמר ומערכות נלוות בית המועצה המקומית חריש