דלג לתוכן העמוד
פיקוד העורף
חירום
מכרזים
מפת העיר
תעסוקה ועסקים

מכרז מס': 2/2018/מג- וועדת השלושה - תכנון רישוי וביצוע ביה"ס יסודי+ גנ"י במגרש 822/802

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

שאלות ותשובות