דלג לתוכן העמוד
פיקוד העורף
חירום
מכרזים
מפת העיר
תעסוקה ועסקים

מכרז פומבי מס' 52/20 אב בית ותחזוקה למתנ"ס

פרופיל משרה אב בית ותחזוקה למתנס 52.20.pdf

להגשת מועמדות לחץ כאן

שאלות ותשובות