מכרז 07/2020 לאספקה, התקנה, אחזקה של מתקני שילוט עירוניים מסוגים שונים במועצה מקומית חריש